30.06.2022
<< wstecz

Zasłużył


W Rusinowie (pow. przysuski) wiele się dzieje, a to dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu mieszkańców tej gminy. W dniu 1 maja 2022 roku, o godz. 18.oo,  właściciele zabytkowego pałacu Dembińskich w tej miejscowości, zorganizowali kolejne już spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim. Tym razem promującym swoją kolejną, drugą już roku bieżącym wydaną książką pt. Duchy Nienamierowic. Mały słownik biograficzny.     

 

 

Publikacja ta – zawierająca 230 haseł, prezentuje sylwetki wielu osób lokujących się w dziejach tej małej, ale niezwykle interesującej historycznie miejscowości.

To niezwykle rzadkie  dla takich niewielkich społeczności wydawnictwo, ale Nieznamierowice – niegdyś też miasto – stanowiące dawne dziedzictwo rodu Łabędziów, potem Dembińskich, Wielhorskich i innych, są miejscowością wyjątkową.

Z uwagi na to, że przez lata stanowiły dobra rodzin znanych, ustosunkowanych, posiadających też nie tylko lokalne znaczenie, przyciągały przedstawicielu wielu innych też rodów, którzy pozostawili po sobie wiele interesujących informacji. Dość powiedzieć, że wg dociekań dr Marka Minakowskiego – autora wielu dzieł genealogicznych – akta metrykalne parafii nieznamierowickiej, zawierają 112 metryk potomków uczestników Sejmu Wielkiego (1788 – 1792), uchwalających Konstytucję 3 Maja, co jest swoistym ewenementem.

Duchy Nieznamierowic to niezwykle interesująca książka, stanowiąca też kolejne dzieło Autora, promującego  region w sposób wielce przystępny.  Przekazywane przez niego informacje są zaskakujące, wywierające tym samym wzrost zainteresowania regionem, przekładającym się na patriotyzm lokalny.

Książka ta jest kolejnym podręcznikiem, mającym niebagatelny wpływ na świadomość lokalną. To bez wątpienia kolejny bestseller regionalny, kolejna wizytówka regionu i okazały folder promocyjny.

Autor – znany w regionie i nie tylko – opublikował już wiele tego typu wydawnictw, co docenili też włodarze powiatu i województwa. Na spotkaniu tym – wobec wielu zgromadzonych Czytelników i osób zainteresowanych dziejami regionu – Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, wręczył Andrzejowi Zygmuntowi Roli – Stężyckiemu – w imieniu Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, list gratulacyjny i dyplom uznania „W podziękowaniu za wybitny wkład w popularyzowanie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców Mazowsza”.

Autor bezwzględnie na to wyróżnienie zasłużył, bowiem jego wielki dorobek literacki (32 książki, 420 obszernych artykułów prasowych i 120 rodzinnych opracowań genealogicznych), przez lata służyć będzie wielu tym, dla których to dzieje Mazowsza Południowego i rodzin  z nim związanych, są ważne. Także i tym, którzy chcą  dzieje tego regionu poznać.

Spotkanie to - zakończone po niespełna dwugodzinnym interesującym wykładzie Autora – pozostawiło u wielu pewien niedosyt, a który to – miejmy nadzieję, zrekompensują kolejne, a zapowiadane przez niego publikacje.

 

 

Podziękować tu też należy właścicielom rusinowskiego pałacu – Agnieszce Warskiej i Wojciechowi Bańce – którzy podejmując podobne inicjatywy kulturalne, stali się mecenasami kultury, stawiającymi Rusinów wśród podobnych mu salonów intelektualnych.


Karolina Tomaszewska