30.06.2022
<< wstecz

Konferencja naukowa


W dniu 30.04.2005 Królewski Zwiazek Szlachty Litewskiej zorganizował na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie konferencję naukową pod hasłem: "Bajorijos savastis" (Swoistość szlachty), na ktorej referat pt:" Kultura szlachecka" wygłosił Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu.

Konferencję prowadził prof. dr Arturas Rukas Daujotis. Pozostałe referaty wygłosili:

1. Dr W. Rakutis." Breitling replica watches Transformacja swoistości szlachty Litwy w drugiej połowie XVIII wieku".
2. Arwidas Pociunas. "Wojska W. Ks. Litewskiego, I narodowa kawaleria, Kowieńska brygada husarów i szlachta w 1772-1795 roku".
3. Z. Radowicz. "Wileński Instytut Szlachty 1836-1863".
4. Dr K. Antanaitis. "Swoistość szlachty na początku XX wieku".