30.06.2022
<< wstecz

Biblioteka Gminna


W dniu 23.05.2005 w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim otwarto nowy lokal Biblioteki Gminnej. Uroczystego otwarcia placówki - w czasie okolicznościowej sesji Rady Gminy - dokonali Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski i Wójt Gminy Jasieniec - Marek Pietrzak. Sesje Rady prowadziła Bożena Szcześ, zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektorka Gminnej Biblioteki - Bożena Celejewska.

Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, sołtysi oraz przedstwiciele lokalnych Instytucji i mieszkańcy. Otwarcie nowego lokalu biblioteki było niezywkle ważnym wydarzeniem. Okolicznościowy referat pt:" Tradycja a świadomość społeczna" wygłosił Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki - Dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu.
(KK)
Od lewej: Przewodnicząca Rady Gminy - Bożena Szcześ, Dyrektorka Biblioteki Gminnej - Bożena Celejewska, Dyrektor Instytutu Genealogii - Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki.