19.08.2022
<< wstecz

Gość z Syberii


W dniach 12 – 13.11.2006 gościem Instytutu Genealogii był Wasilij Haniewicz, dyrektor - jedynego w Rosji - Muzem Historii Represji Politycznych NKWD w Tomsku. Spotkanie to zbiegło się z uczestnictwem Gościa w konferencji naukowej pn.: „Polacy na Syberii w gospodarce, administracji i nauce”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - pod patronatem Andrzeja Stelmachowskiego - w Pułtusku.Wasilij Haniewiecz – potomek polskich zesłańców - jest historykiem, autorem wielu publikacji traktujących o zesłańcach polskich i represjach NKWD na Syberii. Jest także znanym działaczem polonijnym, zasłużonym dla kultury polskiej, uhonorowanym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami polskimi. Z Instytutem Genealogii łączy go długoletnia współpraca naukowa