19.08.2022
Wielkie wydarzenie
Wernisaż otwierający w dniu 21.10.2010 o godz. 18.oo w Klubie Artystycznym „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury kolejną wystawę fotografii pt.: „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” był kolejnym sukcesem artystycznym Autora - Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Kolejna promocja
Stało się już tradycją, że Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki promuje swoje książki podczas wieczorów autorskich zorganizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu. We wtorek 21 września 2010 roku autor prezentował nową publikację wydaną przez Instytut Genealogii, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Grójcu. „REZYDENCJE… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” to trzecia książka z cyklu „Grójecczana”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Spotkanie w Dłużewie
W dniu 12.06.2010 o godz. 10.oo w salonie dworku Dłużewskich w Dłużewie pod Mińskiem Mazowieckim – dziś administrowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie – zebrali się potomkowie Jana Filipa Carossiego, geologa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i potomka włoskiej rodziny szlacheckiej.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Gala konkursu
Pałac w Drwalewie gościł w dniu 26.05.2010 o godz. 18.oo wielu notabli powiatu, przybyłych na finał dorocznego konkursu powiatowego pn. : „Lider Roku 2009 Powiatu Grójeckiego”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Słowo o Bolesławskim
18 maja 2010 roku o godz. 17.30 w Sali „KLUBU GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury, pod auspicjami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Skarbimira Laskowskiego, Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, zaprezentował swoją najnowszą książkę pt: „Słowo o Bolesławskim”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Porozumienie o współpracy
W dniu 15 maja 2010 roku w siedzibie FUNDACJI OKOLICA w Grójcu zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Okolica, a Instytutem Genealogii w Grójcu
CZYTAJ CAŁOŚĆ...