23.09.2021
Wernisaż w Tarczynie
W sobotę 2 marca 2019 roku o godz. 17.oo, rozświetlony westybul Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, zapełnili sympatycy regionu i nie tylko, bowiem wielu było wśród nich luminarzy kultury i sztuki.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Kolejna książka o regionie
Mimo – jak się wydaje – narastającej posuchy na rynku księgarskim, nie maleje jednak zainteresowanie odnoszące się do niektórych zagadnień, czy dorobku znanych publicystów, a których to publikacje szybko trafiają do Czytelników. Poza nimi istnieje jeszcze jeden dział, który nie tylko nie poddaje się regresyjnej tendencji, ale na którego to publikacje, nadal jest wielkie zapotrzebowanie.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

W Nieznamierowicach
 Nieznamierowice – niegdyś miasto w latach 1520 – 1751 – to dziś niewielka wieś sołecka i parafialna położona nad Drzewiczką w gminie Rusinów, na północno – zachodniej rubieży powiatu przysuskiego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Ciechanów. Spotkanie autorskie
W dniu 10 października 2018 roku, członkowie Związku Literatów na Mazowszu podjęli – zgodnie z programem XXIII edycji Ciechanowskiej Jesieni Poezji – m. in. - spotkania autorskie w okolicznych szkołach, zorganizowane w ramach obowiązujących programów edukacyjnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki „Zasłużony dla gminy Odrzywół”
Jubileusz 600 – lecia lokacji Odrzywołu to wielkie święto. A to dlatego, że owe 600 lat zamyka w sobie losy wielu ludzkich spraw tych, którzy przecież nam bliscy, tworząc społeczność tej miejscowości, przez wieki potwierdzali swoje z tym miejscem związki i na jego też rzecz pracując.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Grójeckie w Ciechanowie
 „Animatorem kultury jest ten, który dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe oraz przeżycia ludzi. Rozbudza ich zainteresowania, ukazuje różne ideały i wzorce życia. Kocha życie a jeszcze bardziej ludzi, akceptując ich takimi jakimi są, w nadziei, że mogą być lepsi. Wartość jego działań przejawia się nie tyle w tym, co sam wymyśli i czyni, lecz w tym, co potrafi wydobyć z ludzi, wśród których pracuje”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...