29.06.2022

Ewgen Czerniecki


Ewgen Czerniecki – członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu - opublikował kolejne tomy swoich książek: „Liegitymowana prawobierieżna szliachta kiniec XVIII – sieredina XIX stolecia.  Spisok legitymovannoj szliachty Wołynskoj Gubernii”, oraz uzupełnienie wcześniej już wydanego spisu pt: „Spisok pravobiereżnej szliachty kiniec XVIII – pierwsza połovina XIX stolecia” i „Prawobierieżna szlachta za rossijskogo panuwannia. Dżerieła, struktura stanu, rody”. To znakomite kompendia wiedzy o dotąd nieznanych polskcih rodzinach szlacheckich, osiadłych we wschodniej Ukrainie.


Braniccy

Oficyna Wydawnicza Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi pod Kijowem na Ukrainie,> wydała jesienią 2011 roku – wielce obszernie i bogato ilustrowane - najnowsze dzieło dr Eugeniusza Czernieckiego pt: „ BRANICCY”.
Czytaj więcej...
Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini

Bibliografia genealogiczna wzbogaciła się o nowe, obszerne dzieło dr Eugeniusza Czernieckiego – członka Rady Programowej Instytutu Genealogii – pt: „ Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini”, wydana w 2011 roku przez oficynę Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie.
Czytaj więcej...
„Istorija Biłoj Cerkwi. Podij, postati, żittja”

Kijowszczyzny na Ukrainie wzbogaciła się o kolejne opracowanie Ewgena Czernieckiego pt.: „„Istorija Biłoj Cerkwi. Podij, postati, żittja” – Biała Cerkiew 2012- odnoszące się do dziejów miejscowości i ludzi.Autor silnie zaakcentował polską przeszłość regionu, omówił fakty i zależności historyczne, działana polityczne i militarne. Te wzbogacone biogramami i fotografiami przybliżają jakże wielowiekowe i silne związki Rzeczypospolitej z Kresami. Omawia nieznane dotąd u nas dokumenty, wspomina postacie i ich dokonania, politykę wschodnią Rzeczypospolitej powodując, ze kijowskie jawi się w zupełnie innym aspekcie. Jest jakby bliższe i polskie.
Czytaj więcej...


Czytaj więcej...