29.06.2022

          
        
Mirosław Wiśniewski - *15 września 1954 w Zagnańsku w woj. świętokrzyskiem. Absolwent Technikum Leśnego tamże – 1974. Długoletni pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego – leśniczy leśnictwa Podgórze w gminie Bodzentyn.
Poeta, korespondent tygodnika ANGORA i Marka Koprowskiego – poety - z Działu Łączności z Czytelnikami.
        Jego muzą i przewodniczką duchową w świecie poezji, jest Joanna Kulmowa - nestorka poetek polskich - której życie i dokonania wywarły poważny wpływ na osobowość, postrzeganie natury i twórczość poety.
           Mirosław Wisniewski należy – bez wątpienia – IWC Replica do twórców średniego pokolenia,Swiss Replica Watches ale…znajduje się jeszcze na etapie poszukiwań. I choć poetycko sadowi się on już dość krzepko w plejadzie mu podobnych, to jego sposób wyrażania myśli, wyzwalania wrażeń i używane słownictwo, wymagają cyzelowania i obróbki. Jego poezja powoli się krystalizuje i zaczyna być już wielce indywidualna i rozpoznawalna.
            Owa wieloletnia symbioza z surową naturą Gór Świętokrzyskich i samotność przeżywania wrażeń, ukształtowała jego osobowość, wyzwalając u niego umiejętność dostrzegania spraw i rzeczy przez innych niezauważanych. Te lokowane w wierszach, wyraźnie określają jego przesłanie.

 


Po tamtej stronie marzeń

Zbiór lirycznych wierszy autorstwa Mirosława Wiśniewskiego, leśniczego leśnictwa Podgórze w gminie Bodzentyn, w Świętokrzyskim Parku Narodowym,wydana w lutym 2010 roku.
Czytaj więcej...
Piękno jest w Tobie

„Piękno jest w Tobie” – to kolejny zbiór wierszy autorstwa Mirosława Wiśniewskiego – barda Puszczy Jodłowej - wydany we w drugiej dekadzie września 2013 roku przez Instytut Genealogii. Jest on kontynuacją liryków, opublikowanych w roku 2010. Tym razem dedykowany Joannie i Janowi Kulmom.
Czytaj więcej...