29.06.2022

 

INSTYTUT GENEALOGII. Polska Kapituła Heraldyków i Genealogów - w ramach pomocy merytorycznej, udziela porad dotyczących prac projektowych  z zakresu heraldyki samorządowej i medalierstwa oraz kompleksowych informacji odnoszących się do dokumentacji projektów herbów samorządowych i znaków identyfikacyjnych firm (logo). Głównymi projektantami są: artysta plastyk Janusz Nowier Nowierski – zasłużony włocławianin, autor wielu prac tematycznych – prace graficzne i Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki – prezes – prace badawczo – historyczne. Stowarzyszenie współpracuje także w tym zakresie z wieloma uznanymi specjalistami m.in.  artystą plastykiem Tadeuszem  Gajlem - członkiem Rady Programowej, autorem herbarzy polskich i wielu herbów jednostek samorządowych.

audemars piguet replica watches audemars piguet replica